Podesty ruchome przejezdne służą do przemieszczania osób na stanowiska robocze. Jak bezpiecznie je eksploatować? Oto kilka ważnych zasad.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje decyzje na eksploatację podestów po przeprowadzeniu badania technicznego urządzenia. UDT zwraca uwagę na konieczność szkoleń podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników obsługujących podesty ruchome przejezdne.

Pracodawca ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy, przeszkolenie w tym zakresie oraz przedstawienie wymaganych dokumentów dotyczących użytkowanych urządzeń.

Bezpieczny transport i eksploatacja tego typu urządzeń:

-podest musi być bezpiecznie przetransportowany w miejsce pracy,

-wymagana jest  odpowiednia, przystosowana do takiego typu transportu maszyna transportowa,

-w trakcie załadunku podestu na pojazd transportujący nie mogą w pobliżu znajdować się osoby postronne,

-podest musi być dokładnie złożony oraz przymocowany do naczepy lub pojazdu,

-w trakcie transportu na platformie nie może przebywać żadna osoba ani narzędzia,

-pracodawca jest zobowiązany przekazać operatorowi podestu informacje o warunkach pacy oraz zakres i rodzaj wykonywanych prac,

-eksploatacja urządzenia wymaga dostosowania się do instrukcji producenta,

-operator musi posiadać uprawnienia odpowiadające rodzajowi podestu,

-udźwig nominalny, wysokość podnoszenia podestu oraz przeznaczenie urządzenia – na to należy zwrócić szczególną uwagę przed wyborem odpowiedniego rodzaju podestu,

-ważne jest zwrócenie uwagi, czy teren, na którym będzie pracować urządzenie spełnia wymagania producenta,

-szczególną uwagę należy zwrócić na odległość urządzenia od linii energetycznych,

-ważne jest, aby zabezpieczyć urządzenie przed dostępem osób postronnych,

-należy sprawdzić wszelkie oznakowania na urządzeniu i stan techniczny tuż przed rozpoczęciem prac, jak również stan konstrukcji nośnej

-operator musi wykonać próby działania urządzenia przed samym przystąpieniem do prac.

PULSEO to gama podestów ruchomych o napędzie elektrycznym do pracy w terenie firmy Haulotte. Ograniczenie kosztów energii, emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu przy równoczesnym zapewnieniu optymalnych parametrów wydajnościowych to najważniejsze zalety elektrycznych urządzeń PULSEO.

Urządzenia te oferują wiele nowych możliwości: do wszelkich prac wewnątrz budynków,  jak i prac terenowych, zastosowanie na obszarach objętych specjalnymi przepisami (obszary o niskiej emisji zanieczyszczeń) lub wymagające niskiego poziomu hałasu.

Miasta całego świata muszą obecnie zmierzyć się z identycznymi wyzwaniami. Dotyczą one ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, walki z ocieplaniem klimatu i zachowania optymalnej jakości życia mieszkańców.  Wiele krajów i miast podjęło już określone inicjatywy w celu ograniczenia lub nawet wprowadzenia całkowitego zakazu ruchu pojazdów lub maszyn wytwarzających największe zanieczyszczenia. Podesty Haulotte wychodzą naprzeciw tym wymaganiom i spełniają najtrudniejsze oczekiwania.

HA20 LE i HA20 LE PRO to pierwsze modele należące do gamy PULSEO.

haulotte4

Napęd elektryczny oraz możliwość wykorzystania w każdych warunkach terenowych, sprawia, że urządzenia generacji PULSEO doskonale nadają się zarówno do pracy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków, zapewniając ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu.

Dzięki wysokiej jakości materiałów i komponentów, doskonałemu zabezpieczeniu najbardziej narażonych kabli elektrycznych i hydraulicznych oraz intensywnym testom wytrzymałościowym, modele PULSEO objęte są 5-letnią gwarancją: * więcej szczegółów dotyczących dostępności i warunków na stronie www.haulotte.pl.

Urządzenia należące do generacji PULSEO idealnie nadają się do pracy w obszarach wymagających niskiego poziomu hałasu oraz  niskiego poziomu emisji zanieczyszczeń: w pobliżu szpitali, szkół, bibliotek itp., centrów handlowych, lotnisk, sali widowiskowych, obszarów przeznaczonych wyłącznie dla pieszych itd.,  tam, gdzie występują ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów z silnikiem spalinowym w centrach miast, „ekologiczne” place budowy.

Nowa generacja podestów ruchomych o napędzie elektrycznym jest wyposażona w koła niepozostawiające śladów, dzięki czemu doskonale nadają się do pracy w pomieszczeniach.

HA20LE może pracować również w terenie: 4 niezależne koła napędowe o wysokim momencie obrotowym, zapewniają doskonałe rozłożenie napędu, oś wahliwa zapewnia zachowanie kontaktu kół z podłożem i optymalną przyczepność. Dzięki cichej pracy elektrycznej, modele PULSEO mogą być używane w dowolnym czasie bez żadnych utrudnień dla lokalnych mieszkańców.

haulotte2

PRACE W POMIESZCZENIACH NA DUŻEJ WYSOKOŚCI

Dostępne w wersji z "niebrudzącymi" kołami urządzenia PULSEO doskonale nadają się do pracy w pomieszczeniach. Urządzenia PULSEO nie powodują zarysowań, dzięki czemu mogą pracować na większości posadzek. Nadają się do wszelkich prac na wysokości w centrach handlowych, lotniskach i salach widowiskowych. Mały promień zachodzenia i łatwe manewrowanie ułatwiają pracę nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Duża zwrotność urządzeń generacji PULSEO:

-4 niezależne koła napędowe o wysokim momencie obrotowym, zapewniające doskonałe rozłożenie napędu,

-oś wahliwa zapewniająca zachowanie kontaktu kół z podłożem i optymalną przyczepność,

-wytrzymałe opony terenowe zapewniają doskonałą przyczepność do podłoża, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych,

-skręt na 4 koła zapewnia zmniejszenie promienia skrętu i przemieszczanie urządzenia w systemie "kraba",

-wysoki prześwit umożliwia pokonywanie przeszkód i zapewnia zabezpieczenie komponentów maszyny,

-maksymalny kąt nachylenia 45% umożliwia jazdę w terenie o dużym nachyleniu i korzystanie z ramp przeznaczonych dla pojazdów ciężarowych.

Dopuszczalny kąt przechyłu wynosi 4° niezależnie od kierunku ustawienia wieżyczki.

Urządzenia generacji PULSEO są dostępne w wersji z podwójnym udźwigiem, zapewniającej większą ładowność kosza do 350 kg, bez konieczności ciągłego opuszczania się i podnoszenia. PULSEO zapewniają najlepsze osiągi w swojej klasie, umożliwiając zwiększenie produktywności:

-bardzo wysoka prędkość podnoszenia,

-możliwość równoczesnego wykonywania ruchów (do 4 równocześnie),

-pełny obrót wieży 360°.

Proporcjonalne dźwignie sterowania umożliwiają kontrolowanie wykonywanych manewrów z najwyższą dokładnością i zapewniają bezpieczny, powolny podjazd do miejsca wykonywania prac. Ruchy są płynne, bez żadnych szarpnięć.

W urządzeniach generacji PULSEO zastosowane zostały najbardziej innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa.

haulotte3

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZMIAŻDŻENIEM

System Haulotte Activ’Shield™ Bar 2.0 stanowi najbezpieczniejsze rozwiązanie na rynku. W sytuacji grożącej zmiażdżeniem, operator jest zabezpieczony przez pałąk. Urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Wychylony element zabezpieczający zapewnia bezpieczeństwo operatora. Równocześnie zachowana została ergonomia obsługi i widoczność otoczenia.

Modele PULSEO są wyposażone w innowacyjny układ oświetlenia o najwyższej wydajności Haulotte Activ’Lighting System. Układ złożony z 11 projektorów LED zapewnia doskonałe oświetlenie kosza, elementów sterowania oraz obszaru dookoła maszyny (automatyczne włączanie za pomocą czujnika zmierzchowego). Baterie o dużej pojemności i możliwość opuszczania kosza bez zużycia energii zapewniają maksymalną wydajność akumulatora przez cały dzień pracy. Jeśli wymagana jest zwiększona moc baterii, wbudowany silnikzintegrowany z generatorem może szybko naładować akumulatory, podczas gdy maszyna zachowuje pełną wydajność podczas cyklu ładowania. Pod koniec zmiany wbudowany prostownik i inteligentny moduł zarządzania energią optymalizują zarówno ładowanie, jak i żywotność akumulatorów.

Opracowany we współpracy z firmą LITEN, czyli europejskim instytutem badawczym wyspecjalizowanym w dziedzinie opracowywania najnowszych technologii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, system zarządzania energią Haulotte Activ’Energy Management został opracowany w celu przedłużenia trwałości akumulatorów.

Wbudowane narzędzie diagnostyczne Haulotte Activ'Screen może służyć do konfiguracji urządzenia, dostarcza użytkownikom informacji ułatwiających identyfikację alarmów, umożliwia dostęp do listy procedur konserwacji zapobiegawczej, a także pomaga w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z nieprawidłowym działaniem.

Wszystkie funkcje Haulotte Activ'Screen są dostępne na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem aplikacji Haulotte Diag. W ten sposób technicy korzystają z mobilności niezbędnej do jeszcze skuteczniejszej konfiguracji i diagnostyki.

haulotte5

haulotte6

haulotte7

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL