Firma Protekt specjalizuje się w rozwiązaniach gwarantujących bezpieczeństwo pracowników na rozmaitych stanowiskach. Nie ma tu miejsca na kompromisy, kiedy trzeba zrobić coś bez ryzyka, a jednocześnie sprawnie i wygodnie – Protekt staje na wysokości zadania.

 

 

RJ500 MG 0496 Edit

Skoro mowa o wysokości: system RJ500 jest przeznaczony do prowadzenia prac nad ziemią – na przykład przy obsłudze cystern, na bocznicach kolejowych czy w stacjach naprawczych. Główną zaletą rozwiązania oferowanego przez Protekt jest brak konieczności stałego mocowania do gruntu: obciążenia z betonowych odważników skutecznie zabezpieczają konstrukcję przez przewróceniem.

 

RJ500 składa się z modułów, które można w dowolny sposób łączyć, dostosowując do potrzeb konkretnego zadania. Mamy tu regulowane ramy z szyną, obciążniki oraz zestaw elementów mocujących pracowników: urządzenia samohamowne, zatrzaśniki, szelki bezpieczeństwa.

 

Komplet odważników betonowych, które stabilizują konstrukcję, waży 4100 kilogramów, podczas gdy sama konstrukcja pojedynczego, standardowego modułu to 1420 kilogramów. Długość szyny to 6 metrów, na których może bezpiecznie pracować do 3 pracowników. Szyna znajduje się na wysokości 6,88 metra. Wszystko wykonano ze stali galwanizowanej.

 

To oraz szeroka gama innych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo znajduje się w ofercie fimy Protekt. Poza systemami asekuracji pracy na wysokości klienci mogą liczyć na środki ochrony indwidualnej, rusztowania, a nawet płoty i namioty.

 

RJ500 MG 0561

PROTEKT w dniach 6-8 listopada zaprezentuje swój sprzęt w Paryżu. Firma zaprasza do odwiedzenia Expoprotection, jednego z najważniejszych wydarzeń we Francji i Europie, gromadzącego wyjątkową ofertę specjalistów krajowych i międzynarodowych.

PROTEKT zaprezentuje swój sprzęt, który ma zastosowanie podczas prac wysokościowych, głębokościowych, a także w ratownictwie. Wszystkie jej produkty posiadają certyfikaty CE.

PROTEKT zaprasza na swoje stoisko nr N44 w Pawilonie 1 w dniach 6-8 listopada 2018 r.

Więcej informacji na: https://www.expoprotection.com/en/Exhibitors/4730873/PROTEKT

 

Firma Protekt w swojej ofercie posiada solidne aluminiowe rusztowanie kolumnowe do prac na małej wysokości. Waży 15 km, maksymalny udźwig wynosi 150 kg.

Rusztowanie kolumnowe RS500 zawsze możesz mieć pod ręką. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca – wymiar transportowy wynosi   24 x 54 x 162 cm i można je wygodnie przewieźć. To niezastąpiony pomocnik podczas prac na małej wysokości.

Załączona instrukcja montażu, obsługi i konserwacji zawiera rysunki, które ułatwiają pracę z rusztowaniem. Teraz Rusztowanie kolumnowe RS500 od Protekt w dobrej cenie.

Szczegóły na stronie firmy Protekt.

 

2

8

9

Firma Protekt radzi, jak skutecznie ustrzec się przed upadkiem z wysokości. System powstrzymywania spadania wymaga uwzględniania różnych czynników ryzyka. Wówczas można lepiej go zindywidualizować. Pamiętajmy, że jest to metoda ostateczna.

Na system powstrzymywania spadania składają się: punkt kotwiczący, podzespół łącząco-amortyzujący, szelki bezpieczeństwa. Zastosowanie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą ostateczną. Powinno się ją zastosować tylko wtedy, gdy inne środki zabezpieczające nie mogą być użyte. Zadaniem systemu nie jest zapobieganie upadkowi, ale  bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie niebezpiecznych następstw nagłej utraty prędkości.

Konfiguracja indywidualnego systemu powstrzymywania spadania wymaga wzięcia pod uwagę kilku czynników ryzyka: minimalna wolna przestrzeń, położenie punktu kotwiczącego, efekt wahadła – niebezpieczne zjawisko, które polega na wahadłowym charakterze swobodnego upadku, podczas którego istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody znajdujące się z boku.

Pamiętajmy, że ocena ryzyka wymaga uwzględnienia parametrów użytych podzespołów indywidualnego systemu powstrzymywania spadania i zawsze przed dokonaniem konfiguracji i użyciem systemu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcjach użytkowania poszczególnych urządzeń.

Zobacz ofertę PROTEKT i dowiedz się, jak się lepiej zabezpieczyć przed upadkiem z wysokości.

Protekt stworzyła film prezentujący szelki bezpieczeństwa i ich poprawne użycie.

Solidne i wygodne szelki bezpieczeństwa oferowane przez firmę Protekt to niezbędny element pracy na wysokościach czy w ratownictwie. Oferta firmy obejmuje kilkadziesiąt modeli szelek bezpieczeństwa, a także niezawodne kamizelki, czy kombinezon z szelkami.

 

Środki ochrony indywidualnej, Sprzęt wysokościowy alpinistyczny – PROTEKT Producent

 

Zapoznaj się z ofertą PROTEKT.

Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów  pracą na wysokości.

Prace na wysokości zaliczone są do szczególnie niebezpiecznych, dlatego konieczna jest realizacja szczegółowych wymagań przepisów i norm z zakresu BHP.

Pracownicy podlegają obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim oraz muszą przejść właściwe przeszkolenie. Prace na wysokości wymagają odpowiedniego nadzoru i stosowania środków ochronnych.

W sytuacji, gdy niemożliwe jest zorganizowanie pracy w taki sposób, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości, należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni bezpieczne warunki pracy. Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady, obarierowanie, siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).

Realizacja systemów ochrony zbiorowej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych jednak nie zawsze jest możliwa. W takiej sytuacji jedynym właściwym i koniecznym rozwiązaniem jest zastosowanie środków indywidualnej ochrony przed upadkiem.

Zasadnicze funkcje jakie spełnia indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości to:

1) w sytuacji zaistnienia upadku -  zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie siły towarzyszącej zatrzymaniu oraz umożliwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejście pomocy zgodnie z PN-EN 363 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania);

2) ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjęcia przez pracownika położenia, w którym istnieje możliwość upadku z wysokości, zgodnie z PN-EN 358 (Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości). W grupie tej znajdują się systemy niedopuszczające pracownika do strefy zagrożenia upadkiem.

System powstrzymywania spadania

System powstrzymywania spadania musi zawierać trzy podstawowe składniki:

  1. Punkt kotwiczący
  2. Podzespół łącząco-amortyzujący
  3. Szelki bezpieczeństwa

 Szelki bezpieczeństwa 

Szelki bezpieczeństwa czyli inaczej uprząż są niezbędnym, wymaganym przez przepisy składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeństwa jest utrzymanie ciała człowieka w trakcie spadania oraz bezpieczne rozłożenie sił dynamicznych towarzyszących temu procesowi. Ponadto już po zatrzymaniu spadania, konstrukcja szelek powinna umożliwić bezpieczne i w miarę wygodne oczekiwanie na nadejście pomocy.

Ponieważ zasadniczą funkcją szelek jest bezpieczne powstrzymanie spadania, konstrukcja szelek została ściśle określona normą  europejską PN-EN 361. Tylko szelki oznaczone tą normą oraz posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE mogą być stosowane przez pracowników jako sprzęt ochronny. Niedopuszczalne jest stosowanie, pasów biodrowych, pasów  monterskich oraz alpinistycznych uprzęży udowych.

Obecnie produkuje się szereg modeli szelki bezpieczeństwa, znacznie różniących się konstrukcją. Wynika to ze specyfiki stanowisk pracy. Zasadniczą cechą wyróżniającą jest umiejscowienie klamer zaczepowych, które określa współpracę z innymi elementami indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem.

Najprostsze modele szelek bezpieczeństwa (np. PROTEKT P 01S lub P 10) posiadają tylko tylną klamrę zaczepową zwaną także grzbietową. Klamra ta ma charakter uniwersalny i dostosowana jest do współpracy z większością podzespołów łącząco-amortyzujących.

Bardziej rozwinięte konstrukcje (np. PROTEKT P 30 czy P 32PRO) posiadają dodatkowo przednią klamrę zaczepową, przeznaczoną głównie do współpracy z urządzeniami samozaciskowymi i stałymi systemami asekuracji pionowej.

Szelki bezpieczeństwa wyposażone dodatkowo w pas biodrowy są przystosowane do współpracy z urządzeniami do stabilizowania pozycji w miejscu pracy tzw. „praca w podparciu” (np. PROTEKT P 02S, P 20, P 50, P 60 oraz P 52PRO). Pas biodrowy posiada klamry zaczepowe (najczęściej dwie boczne) służące do dołączania wspomnianych urządzeń. Klamer tych jednak nie można stosować do łączenia z podzespołem łącząco-amortyzującym.

Produkowane są także szelki bezpieczeństwa posiadające dodatkowy punkt  zaczepowy do pracy w podwieszeniu (np. PROTEKT P 70, P 80 czy  P 90) lub do kontrolowanego zjazdu.

Podzespół łącząco-amortyzujący

Zadaniem podzespołu łącząco-amortyzującego jest połączenie szelek bezpieczeństwa, w które ubrany jest użytkownik z punktem kotwiczenia oraz złagodzenie siły udarowej działającej na człowieka podczas upadku. Podzespół łącząco-amortyzujący pochłania energię kinetyczną powstającą podczas swobodnego spadania i ogranicza siłę działającą na klamrę zaczepową szelek bezpieczeństwa do wartości bezpiecznej.

Prawidłowe zadziałanie podzespołu łącząco-amortyzującego eliminuje te zagrożenia powstania niebezpiecznych dla organizmu następstw nagłej utraty prędkości spadania.

Typowym przykładem podzespołu łącząco-amortyzującego, zgodnym z normą PN-EN 354 i PN-EN 355, jest linka bezpieczeństwa (np. PROTEKT ABM/LB100) lub podwójna linka bezpieczeństwa z amortyzatorem włókienniczym (np. PROTEKT ABM/2LB100). Amortyzator bezpieczeństwa wykonany jest z odpowiednio szytej i złożonej taśmy poliamidowej zakończonej obustronnie pętlami. Podczas upadku amortyzator w kontrolowany sposób rozrywa się zwiększając swoją długość i pochłaniając energię kinetyczną. Należy pamiętać jednak, że długość linki bezpieczeństwa wraz z amortyzatorem i elementami łączącymi może wynosić maksymalnie 2 m.

Podzespołem łącząco-amortyzującym są także urządzenia samohamowne zgodne z PN-EN 360 (np. PROTEKT CR 240, WR 100, WR 020, WR 025, CR 030, czy  ROLEX 1, 2, 3) i samozaciskowe-przesuwne po linie zgodne z PN-EN 353-2 (np. PROTEKT AC 080 czy AC 060 LINOSTOP II ).

Czynnikiem decydującym o wyborze właściwego urządzenia powinna być ocena stanowiska pracy uwzględniająca sposób przemieszczania się pracownika, położenie punktów kotwiczących, oraz wielkość wolnej przestrzeni pod stanowiskiem.

Punkt kotwiczący

Punkt kotwiczący stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego systemu ochrony przed upadkiem. Jest on związany ze stanowiskiem pracy i jego zadaniem jest zaczepienie podzespołu łącząco-amortyzującego do konstrukcji nośnej. Jeżeli stanowisko pracy nie jest wyposażone w stałe oznaczone i certyfikowane punkty kotwiczące pracownik powinien samemu punkt taki skonstruować. Przy pomocy odpowiednich łączników lub urządzeń zaczepowych (np. PROTEKT AZ 410 - zaczep linkowy) dostosowuje się elementy konstrukcji lub budynku (np. komin) do współpracy z  podzespołem łącząco-amortyzującym.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać punkt kotwiczący (np. PROTEKT AT 150 czy AT 153)  określa norma PN-EN 795 TYP A, jednak w praktyce każdy użytkownik musi umieć określić czy wybrany punkt kotwiczenia posiada odpowiednią: wytrzymałość, stabilność i lokalizację.

Właściwe dobranie i zastosowanie punktu kotwiczenia to jedno z najtrudniejszych zagadnień związanych z użytkowaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Dużym ułatwieniem dla użytkowników są stałe systemy asekuracji poziomej (np. PROTEKT PRIM, DUO, PROLINER, MONOLINE) –  z liną stalową, służące do kotwiczenia podzespołów łącząco-amortyzyjących, zapewniając jednocześnie swobodę przemieszczania się po dachu, lub systemy szynowe (np. PROTEKT TRASER, MARAN). Podobną funkcję spełniają również pojedyncze słupki kotwiczące PROTON.

Należy pamiętać, że znajomość technik ochrony przed upadkiem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem zarówno pracowników jak również kierowników robót. Ograniczona uniwersalność poszczególnych składników sprzętu chroniącego przed upadkiem powoduje konieczność dostosowania konfiguracji systemu odpowiednio do specyfiki stanowiska pracy oraz do czynności jakie wykonuje pracownik.

Bardzo ważne jest  zatem przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, kadry kierowniczej, a także osób odpowiedzialnych za zakupy sprzętu bhp.

Protekt

Wzmocnione amortyzatory bezpieczeństwa chroniące użytkowników przed upadkiem z wysokości to godne polecenia produkty znajdujące się w ofercie firmy Protekt.

Akcesoria zostały wykonane z taśmy poliamidowej, dodatkowo zabezpieczane i gwarantujące pracownikom komfortową eksploatację. Amortyzatory bezpieczeństwa firmy Protekt wykonano z wyjątkowo trwałych i elastycznych komponentów - każdy może być pewny ich niezawodności zachowanej przez długi czas.

Protekt oferuje różne formy produktów, z których każdy może doskonale sprawdzić się w innej sytuacji. Warto wybrać odpowiedni dla siebie model, który spełni wszelkie oczekiwania i pozwoli wykonywać konkretne prace na wysokości.

protekt amortyzator bezpieczenstwa01

W ofercie Protekt znajdziemy m.in. takie urządzenie, jak ABW / LB 100. Jest to amortyzator  bezpieczeństwa z regulowaną linką. Został wykonany jest z taśmy polimaidowej. Spełnia normy: EN 354,   EN 355,   EN 362. Maksymalne wydłużenie wynosi 1,3 m. Urządzenie jest stosowane z zatrzaśnikami: 2x AZ011, 2x AZ002, 2x AZ003, AZ002; AZ 022, AZ003; AZ023.

Godny polecenia jest również BW 260. Amortyzator  bezpieczeństwa do pracy na rusztowaniach z  podwójną elastyczną taśmą bezpieczeństwa oraz zatrzaśnikami. Urządzenie występuje w 2 wariantach długości: 0,9 m oraz 1,5 m, inne długości w tym zakresie dostępne na zamówienie. Urządzenie jest wyposażone w zatrzaśniki AZ011 + 2x AZ002 lub AZ011 + 2x AZ022. Maksymalne wydłużenie wynosi 0,7 m. Spełnia normy: EN 354,   EN 355,   EN 362. Wykonanie: Linka bezpieczeństwa – poliester. Amortyzator ABM SCF - poliamid.

Chcesz bezpiecznie pracować na wysokościach i mieć stu procentową pewność, że twoje działania są profesjonalne i podparte odpowiednimi certyfikatami? Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych przez firmę Protekt.

Protekt oferuje szkolenia z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. W szkoleniach udział mogą brać zarówno użytkownicy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osoby odpowiedzialne za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

Protekt prowadzi szkolenia w zakresie: metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości; organizacji i sposobów prac na wysokości; aspektów prawnych i formalnych prowadzenia prac na wysokości; prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego.

Szkolenia obejmują część teoretyczną i praktyczną, niektóre tylko teoretyczną.

Należy pamiętać, że praca na wysokościach jest szczególnym rodzajem czynności ze względów bezpieczeństwa i podlega wymogom określonym w przepisach BHP.

Szelki bezpieczeństwa P90 firmy Protekt zostały stworzone z myślą o pracach na konstrukcjach m.in. budowlanych bez stropów, na rusztowaniach, słupach, masztach, kominach. Są wygodne w użytkowaniu i bardzo funkcjonalne. Zapewniają bezpieczeństwo pracy.

Szelki P90 zostały wyposażone w ergonomiczną podkładkę na plecy, uda oraz pasem biodrowym. Posiadają przedni i tylny punkt zaczepowy, a także punkt do pracy w podwieszeniu. Ich dużym atutem jest możliwość regulacji pasów barkowych i pasa piersiowego. Posiadają pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi.

Szelki zostały wykonane z solidnych materiałów. W skład taśm wchodzi poliamid i poliester. Szerokość taśmy wynosi 45 mm. Nici są poliestrowe. Klamry automatyczne – aluminiowe. Szelki posiadają pętle do dołączania potrzebnych narzędzi. Mogą być użytkowane w temperaturze do minus 30 st. C oraz do plus 50 st. C. Waga szelek wynosi 1950 g dla rozmiarów od M do XL oraz 2030 g dla rozmiaru XXL.

Szelki bezpieczeństwa P90 spełniają normy: EN 358, EN 361, EN 813. Okres użytkowania szelek P90 wynosi 5 lat. Po upływie tego czasu istnieje możliwość przedłużenia ich żywotności. W tym celu wymagany jest przegląd techniczny.

Szelki bezpieczeństwa są składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przy pracach na wysokościach. Chronią przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa zawsze powinny zapewniać komfort użytkowania i być funkcjonalne.

 

Aby pracować na wysokości, trzeba najpierw - no właśnie, znaleźć się wysoko. A taki cel można łatwo osiągnąć z tą samą firmą, która później zabezpieczy nasze zdrowie i życie, czyli Protekt.

 

W ofercie, poza sprzętem ochronnym, znajdują się również drabiny wszelkiej maści. Mamy tu trzy rodzaje drabin linowych, cztery teleskopowe, modele wysuwno-przystawne oraz łamane. Wszystkie oczywiście zbudowane z wytrzymałych materiałów i gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania. W tym samym dziale znajdziemy też ławki do pracy na wysokości, czyli typowe "huśtawki".

 

W razie potrzeby wejścia w trudnodostępne miejsca takie jak drzewa czy słupy, Protekt oferuje również drzewołazy i słupołazy. Urządzenia chronią nogi i ułatwiają wspinaczkę. Są wykonane ze stali lub aluminium.

 

Zaglądajcie na stronę firmy Protekt, jeśli szukacie sprzętu zabezpieczającego pracę na wysokości. Oferta zadowoli każdego!

 

Zabezpieczenie podczas pracy na wysokości to podstawa - o tym doskonale wie każdy rozsądny pracownik. Odpowiednia metoda zabezpieczenia często ratuje zdrowie lub życie w razie wypadku, więc nie można lekceważyć zasad stosowania środków bezpieczeństwa! Firma Protekt zajmuje się sprzedażą takich właśnie środków - od lin, przez mocowania, aż po podesty czy bariery. Poza sprzętem, oferują także bazę wiedzy dostępną w internecie, na stronie firmowej. 

 

Jeśli planujesz pracę na wysokości, musisz znać przepisy i się do nich zastosować. Dosyć trudną kwestią może okazać się obliczanie wolnej przestrzeni pod użytkownikiem środków bezpieczeństwa, a ta wartość jest kluczowa jeśli chcemy dobrze zabezpieczyć pracownika. Dlatego Protekt udostępniła na swojej stronie internetowej kalkulator, którym z łatwością można obliczyć jak duża owa przestrzeń musi być. Warto wejść i zapoznać się z tym przydatnym programem, oraz resztą zgromadzonej wiedzy dotyczącej BHP prac wysokościowych.

 

Zadania, które pracownik wykonuje na wysokości należą do najbardziej obwarowanych przepisami BHP. Same normy opisujące budowę i warunki, jakie muszą spełnić urządzenia do asekuracji, to 17 pozycji. Do legalnego podjęcia pracy na wysokości potrzebne są specjalne kursy. Jest tak dlatego, że wypadki związane z upadkiem to bardzo niebezpieczne zdarzenia, w których łatwo o utratę zdrowia i życia. Zgodnie z informacjami podanymi przez GUS w roku 2005, rocznie w Polsce ma miejsce około 5000 wypadków podczas prac na wysokości, z czego 150 ze skutkiem śmiertelnym lub z ciężkimi obrażeniami. Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszelkie środki ochrony przed upadkiem. Na pierwszym miejscu stawia się w tym wypadku środki ochrony zbiorowej, czyli balustrady czy siatki ochronne, a w drugiej kolejności - środki ochrony osobistej, czyli liny, uprzęże itp.

 

Dobrym miejscem do znalezienia i wybrania odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego jest firma Protekt. Poza szeroką gamą produktów ochronnych oferuje ona rzetelną bazę wiedzy na temat zagrożeń i sposobów ich unikania podczas wszystkich rodzajów pracy na wysokości. Poza zakupem samego sprzętu, specjaliści z Protekt oferują przeglądy sprzętu oraz szkolenia. A wśród produktów? Jest w czym wybierać! Katalog obejmuje wszelkiego rodzaju systemy ochrony osobistej oraz systemy stałe, a także akcesoria, które ułatwią i usprawnią prace.

 

Warto zajrzeć na stronę internetową Protekt i zapoznać się z pełną ofertą.

 

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości. Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie. Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne, urządzenia samozaciskowe, urządzenia kotwiczące, itp., jak również stałe systemy asekuracyjne poziome oraz pionowe. Zapewniamy także akcesoria i środki zabezpieczające dla arborystów. Ponadto oferujemy zawiesia pasowe jak i rurowe, oraz urządzenia do mocowania ładunków.

 


PROWADZIMY SZKOLENIA W ZAKRESIE:


* Metod i środków ochrony przed upadkiem podczas prowadzenia prac na wysokości

* Organizacji i sposobów prac na wysokości

* Aspektów prawnych i formalnych prowadzenia prac na wysokości

* Prawidłowego stosowania sprzetu ochronnego do prac na wysokości

 

Szczególną wagę przywiązujemy do wygody użytkowania i niezawodności naszych urządzeń, starając się jak najlepiej dostosować do rosnących wymagań odbiorców. Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE. Treści, zdjęcia i ilustracje znajdujące się na tej stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Po szczegółowe, aktualne informacje użytkowe i techniczne proszę skontaktować się z biurem firmy.

Dział: Plac budowy

Prace na wysokości, w warunkach ekstremalnych wymagają większej dbałości o bezpieczeństwo. Sposobem na bezpieczną i komfortową pracę są linki bezpieczeństwa oferowane przez łódzką firmę PROTEKT

Łódzka firma POTEKT posiada w swoim asortymencie bogatą gamę profesjonalnych linek bezpieczeństwa

Urządzenia i systemy produkowane przez firmę PROTEKT zapewniają bezpieczeństwo pracy w warunkach, w których występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości.

Dział: PROTEKT
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL