Związek Producentów i Dystrybutorów Maszyn Roboczych otrzymał od Ministerstwa Rozwoju i Technologii do zaopiniowania projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W związku z tym, na łamach najnowszego numeru Robocze News opublikowano artykuł wyjaśniający, co takiego może się zmienić w kwestii uprawnień, i czego powinni się spodziewać przyszli i obecni operatorzy maszyn.

 

"W dokumencie „Ocena skutków regulacji” oraz w uzasadnieniu projektu można znaleźć informacje o tym, jakie zmiany chce wprowadzić ministerstwo w przepisach dotyczących szkolenia i egzaminowania operatorów. Prześledźmy je. Poniżej fragmenty wspomnianych wyżej dokumentów.

• (…) cena za przeprowadzenie egzaminu została określona w projekcie na poziomie 262 zł. Jest podana nie w formie konkretnej ceny, ale poprzez procentowy wskaźnik kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dokładnie to kwota opłaty za przystąpienie do egzaminu ma wynosić 4,3 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

• (…) w nowej regulacji wprowadza się przepisy mające na celu wyjście naprzeciw problemom braku kadry w zawodach budowlanych przez zastosowanie ułatwień w dopuszczeniu do egzaminów osób, które uzyskały kwalifikacje poza państwami Unii Europejskiej (…). Osoby te będą mogły przystąpić do egzaminu bez obowiązku ukończenia szkolenia, po udokumentowaniu nabytych wcześniej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

• (…) Podmiot spełniający wymagania podmiotu prowadzącego szkolenia, tj. prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, aby uzyskać przewidziany projektowaną ustawą program szkolenia, będzie występował o udostępnienie programu szkolenia. Baza tych podmiotów, tj. posiadających odpowiednie – przewidziane projektowaną ustawą programy szkoleń będzie publicznie dostępna w Internecie. Odnosząc się do obecnego stanu prawnego należy wyjaśnić, że udostępnienie programów szkolenia nie będzie wymagać weryfikacji tych podmiotów w przewidzianym dotychczas w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki zakresie, co zmniejszy obciążenia finansowe dla tego typu podmiotów. Dotychczas ośrodki szkoleń ponosiły koszty na rzecz instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego (związane z dopuszczeniem ich do prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi maszyn i urządzeń technicznych). Ma to służyć zwiększeniu dostępności tych szkoleń. Przy okazji warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2023 r. w strukturę Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego włączono Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy. Po połączeniu powstała nowa nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

• (…) co najmniej jedna osoba wchodząca w skład komisji egzaminacyjnej powinna posiadać uprawnienia do obsługi maszyny lub urządzenia technicznego, w zakresie którego jest przeprowadzany egzamin oraz powinna być całkowicie bezstronna względem osoby przystępującej do egzaminu. Należy bowiem wykluczyć sytuację, w której egzaminatorem będzie jednocześnie osoba szkoląca w podmiocie prowadzącym szkolenia.

• W przepisach przejściowych wskazano, że dotychczas wydane uprawnienia m.in. w formie książki operatora maszyn roboczych z wpisem określającym zakres obsługiwanych maszyn lub urządzeń technicznych uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność w zakresie i na okres na jaki zostały wydane.

• Projektowane przepisy przewidują także, że do postępowań w zakresie szkoleń oraz sprawdzianu przeprowadzanego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (…) zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe" - czytamy w artykule na łamach Robocze News.

 

To oczywiście jedynie fragment całego tekstu, który możecie przeczytać w pierwszym tegorocznym numerze czasopisma. Zachęcamy do prenumerowania periodyku - w środku znajdziecie nie tylko informacje o zmianach prawnych, ale także relacje z wizyt w firmach i na placach budowy, testy sprzętu, informacje o najnowszych technologiach i zmianach w branży w kraju i na świecie.

Dział: Wiadomości

W Radzyminie pod Warszawą odbyło się pierwsze szkolenie z DT-AUTOMATYZACJA. Na kolejne firma zaprasza 31 stycznia do Wrocławia oraz 14 lutego do Zabrza.

DT- Automatyzacja to oficjalny partner firmy MTS oraz OilQuick. Obszarem działania jest automatyzacja w budownictwie infrastruktury podziemnej i drogowej. W ofercie firmy DT- Automatyzacja znajdziemy m.in. pełnohydrauliczne szybkozłącza, wysokowydajne zagęszczarki gruntu (opatentowane rozwiązania), łyżki przesiewające oraz dozowniki służące ulepszaniu gruntów.

DT Automatyzacja02

DT Automatyzacja03

 

(fot. DT-Automatyzacja)

Urząd Dozoru Technicznego organizuje konferencję „Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych przemysłowych i ciepłowniczych”. Zapisy trwają do 20 stycznia.

Konferencja odbędzie się w Wiśle w dniach 24-26 lutego. Trzy dni obejmują 18 godzin szkoleniowych. Szkolenie jest płatne. UDT zaprasza:

-przedstawicieli firm branży ciśnieniowej,

-wytwórców, projektantów,

-właścicieli i inwestorów,

-wszystkie osoby zainteresowane tematyką związaną z bezpieczeństwem procesowym i eksploatacją urządzeń ciśnieniowych.

Cena obejmuje:

‒ materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w konferencji, wyżywienie, noclegi,

‒ zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych,

‒ możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjnego hotelu.

Liczna miejsc jest ograniczona i decyduje liczba zgłoszeń, które przyjmowane są do 20 stycznia.

Szczegółowe informacje o zgłoszeniach i cennik znajdziecie TUTAJ

 

(fot. UDT)

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na konferencję „DYREKTYWA DŹWIGOWA 2014/33/UE”, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2019 r., w miejscowości Fojutowo.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września. Szkolenie potrwa dwa dni.

Program ramowy:

 −Resurs i przegląd specjalny dźwigów

−Wybrane zagadnienia dotyczące dźwigów omawiane  w  Europejskiej  Koordynacji Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE oraz w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym

−Zmiany w przepisach o dozorze technicznym

−Pomiary elektryczne dźwigów

−Efektywność energetyczna dźwigów –przedstawienie dokumentu E4 i VDI 4707

−Problemy ze spełnieniem wymagań norm zharmonizowanych stwierdzone podczas oceny zgodności

−Nowe wydanie normy PN-EN 81-21: 2018-07

−Portal e-UDT

−Oferta usługowa Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy dla przedsiębiorców,−Inteligentne podzespoły -digitalizacja w branży dźwigowej.

Więcej szczegółowych informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ

 

 

(fot. UDT)

Nawet najdoskonalsza maszyna bez operatora nie ma sensu. VOLVO CE zwraca uwagę na wartość, jaką niesie ze sobą szkolenie operatorów. Wykwalifikowany operator w długofalowej perspektywie przynosi firmie zyski, zatem warto w niego inwestować.

Szkolenie operatorów umożliwia wykorzystanie pełnych możliwości maszyny, na której pracuje. Szkolenia pozwalają wdrożyć operatorów do płynnego, ostrożnego i jednocześnie wydajnego sterowania maszynami. VOLVO CE podkreśla, że podnoszenie kwalifikacji nawet już tych doświadczonych pracowników zmniejsza liczbę wypadków na placu budowy, co wiąże się z dużymi zyskami dla firm budowlanych.

- Umiejętności operatora mają ogromny wpływ na ilość pracy wykonanej w trakcie zmiany. Operatorzy, którzy skutecznie rozplanowują sobie zadania, precyzyjnie sterują maszyną i biorą poprawkę na optymalny współczynnik załadowania lub wypełnienia, oszczędzają mnóstwo czasu. Podnoszenie kwalifikacji operatorów radykalnie zwiększa ich produktywność – podkreśla firma.

VOLVO CE przekonuje, że nawet najlepsza maszyna nie spełni swojej roli bez operatora. To dzięki jego umiejętnościom oraz kwalifikacjom stworzone w maszynie funkcje mają sens działania. Nawet najbardziej zaawansowane rozwiązania nie zastąpią pracy operatora. To ona w ostatecznym rozrachunku ma największy wpływ na tak ważne rzeczy, jak zużycie paliwa czy wydajność maszyny i skrócenie czasu pracy.

VOVLO CE oferuje szkolenia ECO OPERATOR, które mają za zadanie podnieść świadomość i ułatwić wykorzystanie w pełni możliwości maszyny. Szkolenia firmy uczą, w jaki sposób wydajnie i bezpiecznie manewrować maszyną i w efekcie wpłynąć na komfort pracy operatora, który nie męczy się na próżno i jest pewny swoich działań.

 

 

(fot. VOLVO CE)

Jesteście ciekawi, jak wyglądają szkolenia prowadzone przez DT-Automatyzacja? Zobaczcie krótką fotorelację z jednodniowych szkoleń, które odbyły się w w Białej Podlaskiej i Konstantynowie.

dt1

 

dt2

 

dt3

 

dt4

 

(fot. DT-Automatyzacja)

W Zielonej Górze 24 kwietnia będzie można wziąć udział w płatnym szkoleniu pt. „Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych - zmiany w przepisach”. Szkolenie organizowane jest w ramach Akademii UDT.

Zapisy trwają do 17 kwietnia. Koszt szkolenia wynosi 390 zł netto + 23% VAT od uczestnika. Potrwa 8 godzin. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, posiłek i poczęstunki w przerwach szkolenia.

Program szkolenia:

­             -Obowiązki organizatora pracy 

­             -Rodzaje zaświadczeń kwalifikacyjnych dla obsługi wózków  jezdniowych podnośnikowych

­             -Zagadnienia prawne związane z działalnością Urzędu Dozoru Technicznego

­             -Przykłady wózków jezdniowych podnośnikowych

­             -Zasady egzaminowania kandydatów na operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

­            - Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych

­            - BHP przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych

­             -Zagadnienia dotyczące możliwości stosowania platform roboczych do podnoszenia osób w wózkach jezdniowych podnośnikowych

­             -Wymagania sprzętowe dla platform roboczych do transportu osób  i współpracujących  z nimi wózków jezdniowych podnośnikowych

­            - Zagadnienia formalne i prawne związane z możliwością pracy wózków jezdniowych podnośnikowych z platformą roboczą do transportu osób

­            - Niebezpieczne uszkodzenia oraz nieszczęśliwe wypadki.

UDT na szkolenie zaprasza:

­             -pracowników służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego

­             -pracowników służb BHP w zakładach eksploatujących wózki jezdniowe podnośnikowe

­             -pracowników zakładów świadczących usługi związane z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

­             -operatorów  i serwisantów wózków jezdniowych podnośnikowych

­             -ośrodki szkoleniowe prowadzące kursy na operatorów wózków jezdniowych.

Szkolenie potrwa 8 godzin. Organizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego Oddział terenowy w Poznaniu Biuro w Zielonej Górze, 65-211 Zielona Góra, ul Ceglana 19.

Informacje i zgłoszenia

­             Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 17.04.2019 r.

­             tel. (068) 410-95-00, fax (068) 410-95-01; e-mail: Maciej.Twardowski@udt.gov.pl

­             Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

 

(fot. górne ilustracyjne- UDT)

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza na Dni Bezpieczeństwa Technicznego do Bielsko-Białej 14 marca. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca. Szkolenie jest bezpłatne.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń technicznych - urządzenia transportu bliskiego – wymagania prawne to temat zbliżających się DBT.

Program ramowy:

­             Ustawa o dozorze technicznym – wybrane zagadnienia

­             Dokumentacja rejestracyjna oraz dokumentacje niezbędna w trakcie eksploatacji

  urządzeń technicznych

- Środki organizacyjne wymagane podczas badania urządzeń technicznych

- Terminy oraz zakres przeprowadzenia konserwacji urządzeń zgodnie z przepisami

   dozorowymi

­             UDT-CERT jako jednostka Notyfikowana i certyfikująca – ocena zgodności, ekspertyzy techniczne, certyfikacja

­             Akademia UDT – popularyzacja bezpieczeństwa technicznego

­             e-UDT – ankiety, formularze

­             Pytania, wyjaśnienia i dyskusja

UDT zaprasza:

­             pracowników odpowiedzialnych za eksploatację transportu bliskiego,

­             osoby odpowiedzialne za BHP, pracowników służb utrzymania ruchu w

   przedsiębiorstwach użytkujących urządzenia transportu bliskiego,

­             konserwatorów urządzeń transportu bliskiego,

­             osoby zainteresowane zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego.

Szkolenie potrwa 4 godziny szkoleniowe po 45 minut każda. Miejsce szkolenia: UDT Biuro w Bielsku-Białej ul. Legionów 81, 43-300 Bielsko-Biała. Rozpocznie się o 8.45.

Informacje i zgłoszenia

­             Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 07.03.2019 r.

­             Tel: +48338295949 +48728859785, e-mail: Katarzyna.Juroszek-Barcik@udt.gov.pl

­             Informacja o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej www.udt.gov.pl (zakładka Szkolenia).

 

 

(Fot. górne UDT, ilustracyjne)

Urząd Dozoru Technicznego zapewnia najszerszą ofertę szkoleń technicznych w Polsce, które dopasowuje do potrzeb i oczekiwań klientów. Oferta UDT to ponad 100 programów szkoleń dedykowanych konkretnym branżom przemysłu. Sprawdź katalog szkoleń na 2019 rok.

KATALOG SZKOLEŃ UDT NA 2019 ROK

Szkolenia UDT adresuje przede wszystkim do: kadry zarządzającej, teamów odpowiedzialnych za BHP i utrzymanie ruchu, specjalistów technicznych, użytkowników urządzeń technicznych. Do odbiorów szkoleń należą przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem, naprawą, modernizacją, instalowaniem, eksploatacją urządzeń technicznych oraz wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek.

DT Automatyzacja zaprasza na szkolenie, które odbędzie się: 25.01.2019 – Wielkopolskie, 01.02.2019 – Pomorskie, 08.02.2019 – Podkarpackie. Jeśli jesteś posiadaczem karty SOMR, to po podaniu jej numeru otrzymasz 100% zniżki.

Szkolenie rozpoczyna się o 9 rano. W programie między innymi:

-Budowa i zagęszczanie w budownictwie podziemnym,

-Ulepszanie gruntu w budownictwie podziemnym,

-Cyfrowy plac budowy - sterowanie 3D.

Poniżej szczegółowy plan szkolenia oraz dane kontaktowe.

dt automatyzacja szkolenie 25 stycznia

 

DT Automatyzacja jest oficjalnym partnerem firmy MTS oraz OilQuick. Firma zajmuje się automatyzacją w budownictwie infrastruktury podziemnej i drogowej. Jej oferta obejmuje m.in. pełnohydrauliczne szybkozłącza, wysokowydajne zagęszczarki gruntu (opatentowane rozwiązania), łyżki przesiewające oraz dozowniki służące ulepszaniu gruntów.

W dniach 24-5 maja odbędzie się dwudniowe szkolenie pt. „Wybrane zagadnienia z zakresu wytwarzania, napraw, modernizacji i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego” organizowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenie jest płatne. Obejmuje 12 godzin szkoleniowych.

Decyduje kolejność zgłoszeń, można się zapisywać do 11 maja: e-mail:  anna.parol@udt.gov.pl
Szkolenie odbędzie się w  SANDRA SPA w Pogorzelicy.

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące zagadnienia:

    -Wyjaśnienia, interpretacje, rekomendacje w zakresie urządzeń transportu bliskiego podlegających pod dozór techniczny

   -Urządzenia związane z eksploatacją elektrowni wiatrowych

   -Wymagania związane z akceptacją zaniżonych stref bezpieczeństwa przez jednostkę   inspekcyjną

  - Norma PN-EN 81-20, PN-EN 81-50 - problemy stosowania w praktyce

  - Falowniki stosowane w budowie dźwigów. Sposoby konfiguracji

  -Bocznikowanie drzwi kabinowych i szybowych. Wykrywanie mostków zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 81-20 na przykładzie sterowania firmy STAR-LIFT

  -Zastosowanie nowego typu wyzwalacza w chwytaczu jednokierunkowym typu ECHMJ

  -Dźwigi bez stref bezpieczeństwa

  -Wpływ szkoleń w zakładach na poziom bezpieczeństwa pracowników podczas obsługi i konserwacji UTB

   -Bezpieczeństwo maszyn. Zasadnicze wymagania oraz nadzór rynku

   -Schody ruchome, tendencje rozwoju produktu na przykładzie nowego modelu Schindler 9300

   -Wymagania podczas bezpiecznej konserwacji schodów i chodników ruchomych

   -Resurs urządzeń transportu bliskiego - wybrane aspekty

   -Digitalizacja w branży dźwigowej - inteligentne podzespoły

   -Koncepcja uwalniania awaryjnego w dźwigach na przykładzie napędów firmy Ziehl-Abegg

UDT zaprasza przedstawicieli firm i osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa w branży dźwigowej. Więcej informacji: Anna Parol, tel. 91 48 06 412, kom. 883 375 929,  anna.parol@udt.gov.pl.

Cena szkolenia: 1100 zł+ 23% VATod uczestnika.

Formularz zgłoszeniowy

UDT zaprasza na cykl konferencji w 2018 roku. Konferencje dżwigowe, konferencje urządzeń Transportu Bliskiego, ciśnieniowe oraz inne.

Tylko w marcu odbędzie się ich kilkadziesiąt.

Ich tematyka jest zróżnicowana i pozwala uczestnikom na zgłębienie tematów dotyczących przepisów, zasad bezpieczeństwa, a podczas warsztatów technicznych można podjąć dyskusję oraz dopytać obecnych ekspertów na nurtujące nas pytania.

1 marca odbędą się  cztery różne konferencje: Kotły grzewcze na paliwa stałe wg normy PN-EN 303-5:2012. Wymagania, badania, zasady umieszczania na rynku (ocena zgodności, certyfikacja),

Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń na placach zabaw, Bezpieczna eksploatacja suwnic, wciągników i wciągarek - wybrane zagadnienia , Automatyka zabezpieczająca kotły w aspekcie norm bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Konferencje odbywają się w różnych częściach Polski. Warto śledzić na bieżąco stronę Urzędu Dozoru Technicznego. Zapisy na konferencje mają ograniczony czas, a liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Chcesz bezpiecznie pracować na wysokościach i mieć stu procentową pewność, że twoje działania są profesjonalne i podparte odpowiednimi certyfikatami? Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych przez firmę Protekt.

Protekt oferuje szkolenia z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. W szkoleniach udział mogą brać zarówno użytkownicy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osoby odpowiedzialne za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

Protekt prowadzi szkolenia w zakresie: metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości; organizacji i sposobów prac na wysokości; aspektów prawnych i formalnych prowadzenia prac na wysokości; prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego.

Szkolenia obejmują część teoretyczną i praktyczną, niektóre tylko teoretyczną.

Należy pamiętać, że praca na wysokościach jest szczególnym rodzajem czynności ze względów bezpieczeństwa i podlega wymogom określonym w przepisach BHP.

Urząd Dozoru Technicznego oddział w Warszawie zaprasza na konferencję pt. Eksploatacja dźwignic: podesty – wózki widłowe – żurawie, która odbędzie się 10-11 października 2017 r. w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim.

Na konferencji poruszone zostaną poniższe zagadnienia:

Najnowsze wymagania prawne w obszarze projektowania instalowania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego (UTB)

Innowacyjne rozwiązania i technologie stosowane w mobilnych urządzeniach transportu bliskiego

Bieżąca sytuacja w normalizacji przepisów - Informacje z prac grupy roboczej ds. maszyn Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego

Aktualne wymagania w procesie szkoleń i uzyskiwania uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji dźwignic

Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle i zagrożenia podczas eksploatacji.

Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj

Aż 83 proc. klientów Haulotte Polska deklaruje wysokie zadowolenie ze szkoleń prowadzonych przez sieć tego serwisu. Klient otrzymuje nie tylko wiedzę know-how, ale także umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy ze sprzętem Haulotte.

Serwis Haulotte Polska prowadzi szkolenia: przygotowujące do egzaminów operatorskich « IP » i/lub konserwatorskich « P » (sesja kończy się komisyjnym egzaminem UDT); z obsługi wózków podnośnikowych typ wysięgnikowy « IWJO » (sesja kończy się komisyjnym egzaminem UDT); szkolenia techniczne HAULOTTE® TECHNICAL CERTIFICATE LEVEL I (dotyczące kompleksowych czynności konserwatorskich, diagnostycznych i naprawczych).

Szkolenia techniczne są całkowicie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Program szkolenia zależy od poziomu umiejętności i celów szkoleniowych (szkolenia handlowe, szkolenia dostosowane do poszczególnych flot, itp.). Ukończenie szkolenia technicznego są potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Sesje teoretyczne i praktyczne odbywają się zawsze w języku klienta i mają na celu optymalizację zasięgu i zrozumienia.

Skuteczność szkoleń Serwisu Haulotte jest zagwarantowana dzięki systemowi ocen indywidualnych, który został wprowadzony, aby zapewnić odpowiedni poziom jakości pracy szkolonych zespołów.

Sieć trenerów obejmująca wszystkie oddziały Grupy ma za zadanie przekazywać klientom know-how, a także umiejętności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu wiedzy technicznej i skuteczności w trakcie czynności serwisowych oraz pracy ze sprzętem Haulotte.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź tutaj!

Dział: Szkolenia

Chcesz zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu operatora czy kierowcy? Zgłoś się do Ośrodka Szkolenia Kierowców i Operatorów Maz-Met z Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział: Szkolenia

Uprawnienia zawodowe w zakresie górnictwa, budownictwa, energetyki i transportu, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oferuje Ośrodek Szkolenia Białecki

Dział: Szkolenia
© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL