MANITOU EASY MANAGER

Manitou oferuje narzędzie Easy Manager. Służy ono do optymalizacji nadzoru operacyjnego nad maszynami, niezależnie od ich liczby (począwszy od jednej maszyny) i niezależnie od sektora działalności klienta.

Easy Manager umożliwia zarządzanie sprzętem w czasie rzeczywistym. To prosta i optymalna kontrola działalności i nadzoru nad działaniami konserwacyjnymi. Posiada funkcje mające na celu zarządzanie i bezpieczne korzystanie ze sprzętu.

Easy Manager gwarantuje 3 najważniejsze korzyści: zarządzanie, optymalizację i poprawę bezpieczeństwa. Korzyści wynikające z zarządzania to: wizualizacja w czasie rzeczywistym (start/stop) i położenie sprzętu, uzyskanie szczegółowego spisu informacji dotyczących sprzętu – przebieg i  motogodziny, określenie najlepszej trasy przejazdu maszyny - informacja o ruchu.

Korzyści płynące z optymalizacji to: lepsze wykorzystanie sprzętu w zależności od potrzeb - identyfikacja nieużywanego lub mało używanego sprzętu, organizacja utrzymania ruchu, konserwacji i interwencji dotyczących bezpieczeństwa sprzętu - książka serwisowa, przypomnienia, planowanie nadzoru nad prowadzoną działalnością wraz z wysyłką szczegółowych raportów o sprzęcie - typ i częstotliwość dostosowana do potrzeb.

Korzyści płynące z poprawy bezpieczeństwa: otrzymywanie informacji o nieuprawnionym używaniu sprzętu - przekroczenie strefy roboczej lub zakresu czasowego, informowanie o nieprawidłowym użyciu sprzętu - alarmy techniczne z możliwością programowania, zarządzanie zezwoleniami na dostęp do sprzętu (opcja kontroli dostępu).

W powiązaniu z umową konserwacji rozwiązanie Easy Manager pozwala klientowi powierzyć nadzór techniczny nad swoim parkiem maszynowym koncesjonowanemu sprzedawcy MANITOU i zachować w ten sposób kontrolę nad wydatkami. Pozwala ono również poprawić w dłuższej perspektywie dostępność sprzętu w firmie klienta.

© Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2015
Projekt i wykonanie SYLOGIC.PL